• vastgoed

Huurincasso

Wij werken voor woningcorporaties, vastgoedbeleggers en vastgoedbeheerders.

Wij helpen hen om de huurachterstanden te beperken en de klantrelatie te herstellen.

Indien de debiteur in gebreke blijft schuwen wij snelle ontruimingen niet, zodat de verhuurders hun objecten weer snel kunnen verhuren.

Beperk uw risico’s en geef uw vordering tijdig uit handen via: vastgoed@armaere.nl

Incasso voor Verenigingen Van Eigenaren

Incasso’s voor VVE’s zijn onze specialisatie.

Voor VVE’s geldt dat zij op grond van art. 3:286 BW preferent schuldeiser zijn voor de schulden die zijn ontstaan in het huidige en voorafgaande boekjaar.
Door deze preferente positie is de wijze van incasso anders dan bij bijvoorbeeld huurincasso.

Het is in het belang van de VVE gebruik te maken van deze preferente positie.

Beperk uw risico’s en geef uw vordering tijdig uit handen via: vastgoed@armaere.nl

Vastgoed onderhoud incasso

De laatste jaren hebben onderhoudsbedrijven van vastgoed en bouwbedrijven het niet gemakkelijk gehad.
Hierdoor is hun werkkapitaal meer van belang geworden dan in de voorgaande jaren.

Wij verzorgen het snel incasseren van uitstaande facturen waardoor u weer over voldoende werkkapitaal kunt beschikken.
Beperk uw risico’s en geef uw vordering tijdig uit handen via: vastgoed@armaere.nl

Wij incasseren. Dit is onze “core business”, onze specialiteit en daar zijn wij succesvol in.

Geen zorgen

Met Armaere Incassospecialisten & Gerechtsdeurwaarders als zakenpartner kunt u verantwoord ondernemen en zijn uw financiële risico’s beperkt.

Geef uw vordering tijdig uit handen via: vastgoed@armaere.nl

Vastgoed