Beslag leggen

Wilt u beslag leggen, omdat een vordering van u niet is betaald? Dan bent u bij Armaere Gerechtsdeurwaarders aan het juiste adres. Wij leggen beslag in heel Nederland. Dit kan op verschillende manieren worden ingekleed.

Indien u al een vonnis heeft kan er executoriaal beslag worden gelegd. Heeft u nog geen vonnis? Dan kunnen wij conservatoir beslag voor u leggen.

Waarop kunnen wij beslag leggen?

Beslag leggen kan op de vermogensbestanddelen en vorderingen van de debiteur. Dit spreekt nog niet tot de verbeelding, de vermogensbestanddelen en vorderingen. Onder vermogensbestanddelen verstaan wij woningen, auto’s, bank- en spaarrekeningen etc. Onder vorderingen verstaan wij loon, uitkering, verschuldigde gelden uit een leningen etc.

Het beslag heeft een blokkerende werking. Dit betekent dat de beslagen vermogensbestanddelen en vorderingen niet mogen worden vervreemd (verkocht) of mogen worden bezwaard met een beperkt recht (zoals een pand- of hypotheekrecht).

Wij leggen beslag in heel Nederland. Het voordeel hiervan is dat u uw opdracht bij één kantoor neerlegt en deze ervoor zorgt dat de regie goed wordt behouden tijdens de beslagactie. Hierdoor is de communicatie en de afwikkeling optimaal.

Wanneer leggen wij beslag?

Onze deurwaarders kunnen op twee manieren beslag leggen, namelijk conservatoir beslag en executoriaal beslag.

Wanneer wij conservatoir beslag leggen is dit voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure. Dit beslag heeft betrekking op een vordering waar de rechtbank nog geen uitspraak in heeft gedaan. Hierdoor is dit totdat de rechtbank uitspraak heeft gedaan een bewarend beslag. Dit betekent dat, indien bijvoorbeeld beslag is gelegd op een woning, deze nog niet executoriaal wordt verkocht.

Executoriaal beslag wordt gelegd, nadat de rechtbank een uitspraak heeft gedaan en uw wederpartij heeft veroordeeld tot betalen. De uitspraak van de rechtbank (het vonnis) wordt eerst kenbaar gemaakt aan de wederpartij. Vervolgens wordt er beslag gelegd.

Indien er eerst conservatoir beslag is gelegd en vervolgens wordt in deze zaak een uitspraak gedaan door rechtbank en de vordering wordt toegewezen, zorgen wij ervoor dat de conservatoire beslagen executoriaal worden gemaakt. Hierdoor kunnen de beslagen ook worden uitgewonnen en krijgt u uw geld.