• vastgoed

Vastgoed

Commercieel vastgoed

Voor het rendement om de investering in commercieel verhuurd onroerend goed is het essentieel dat de huurachterstanden zo klein mogelijk zijn. Wij helpen u op onze eigen unieke werkwijze om ervoor te zorgen dat de huurachterstanden in uw onroerend goed portefeuille zo klein mogelijk zijn.

In onze unieke werkwijze staat communicatie centraal. Communicatie tussen u en ons en tussen ons en de niet-betalende huurder. Door het leveren van maatwerk zorgen wij voor een oplossing die past bij de situatie en die kostenefficiënt is.

Woningcorporaties

Als woningcorporatie neemt u een belangrijke positie in, in de plaatsen waar u bent gevestigd. De functie van woningcorporatie brengt een sociaal incassobeleid met zich mee.

In een vroeg stadium kunnen wij door middel van het afleggen van huisbezoeken, het treffen van betalingsregelingen die binnen het budget van de niet-betalende huurder vallen en het actief doorverwijzen naar hulpverlenende instanties, toegevoegde waarde bieden aan uw incassobeleid.

Het uitgangspunt is om ontruimingen te voorkomen.

Wij bieden toegevoegde waarde aan uw incassobeleid

Verenigingen van eigenaren

VvE’s zijn afhankelijk van de bijdragen die de leden moeten voldoen. Hiervan worden de kosten van het beheer en het onderhoud van het gebouw.

De meeste VvE-besturen en VvE-beheerders hebben de niet betalende eigenaar al meerdere keren benaderd om de achterstallige servicekosten te betalen.

De Vereniging van Eigenaren is een preferente schuldeiser voor de schulden die zijn ontstaan in het huidige en voorafgaande boekjaar. Dit betekent dat de VvE een voorrangspositie heeft ten opzichte van andere schuldeisers.

Door de preferente positie is de kans groot dat de vordering, inclusief de gemaakte kosten, geheel wordt geïncasseerd, indien deze tijdig uithanden wordt gegeven.

Wij incasseren. Dit is onze “core business”, onze specialiteit en daar zijn wij succesvol in.

Geen zorgen

Met Armaere Incassospecialisten & Gerechtsdeurwaarders als zakenpartner kunt u verantwoord ondernemen en zijn uw financiële risico’s beperkt.

Vastgoed