Debiteuren – betalingsregeling

Bekijk hieronder wat u het beste kunt doen als u een brief of exploot van Armaere Incasso Specialisten en Gerechtsdeurwaarders heeft ontvangen wat betreft betalngsregelingen:

Brief ontvangen en betalingsregeling treffen

Indien u een betalingsregeling wilt treffen om uw schuld op te lossen kunt u contact met ons opnemen. Wij ontvangen graag een onderbouwd voorstel. Dit betekent dat u bewijzen moet insturen van uw inkomsten en uitgaven. Op deze wijze krijgen wij een goed beeld van uw financiële situatie en kunnen wij in overleg met onze opdrachtgever tot een wenselijke oplossing komen.

Vonnis betekend

Heeft u van één van onze deurwaarders een vonnis uitgereikt gekregen, waarin u bent veroordeeld om een vordering te voldoen? Vul dan het bijgevoegde inkomsten- en uitgavenformulier in en voeg bewijsstukken bij.

Naast het uitreiken van het vonnis doen wij ook bevel op binnen een bepaalde termijn de vordering te voldoen. Is deze termijn verstreken en is er intussen tijd geen overeenstemming over een betalingsregeling? Dan loopt u het risico dat er beslag wordt gelegd.

Beslag gelegd

Als gerechtsdeurwaarderskantoor leggen wij beslag om de schuld te incasseren. Wij kunnen onder andere beslag leggen op uw loon of uitkering, op bankrekeningen en (on)roerende zaken.

Indien wij ten laste van u beslag hebben gelegd kunt u altijd contact met ons opnemen om de situatie te bespreken.

Problematische schulden

Heeft u problematische schulden en bent u niet in staat uw schulden te betalen? Neem dan contact op met uw gemeente of een andere instantie die is aangesloten bij de branchevereniging voor schuldhulpverlening: de NVVK.

Zij kunnen u helpen bij het oplossen van uw schulden en indien noodzakelijk begeleiden bij een minnelijk schuldsaneringstraject.