Diensten

Armaere Gerechtsdeurwaarders is een landelijk opererend gerechtsdeurwaarderskantoor dat zich richt op de ambtelijke praktijk en het voeren van gerechtelijke procedures.

Executie van vonnissen

Wij leggen vonnissen ten uitvoer. Dit betekent dat wij uitvoering geven aan een rechtelijke uitspraak. Veelal betreft dit het incasseren van gelden, waartoe de debiteur is veroordeeld te betalen.

Dit doen wij middels het leggen van beslagen. We leggen niet alleen beslag, maar incasseren actief de uitstaande vordering.

Gerechtelijke procedures

Wij hebben juristen in dienst die gerechtelijke procedures voeren op het gebied van verbintenissenrecht, huurrecht en beslag- en executierecht.

Onze juristen zijn ervaren en zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op voornoemde rechtsgebieden.

Overige ambtshandelingen

Het leggen van beslag is een ambtshandeling, maar onze dienstverlening gaat verder dan alleen het leggen van beslagen. We brengen dagvaardingen uit, stellen akten van constateringen op en leggen bewijsbeslagen. Ook ontruimen wij woningen en bedrijfsruimten.

Daarnaast brengen we sommatie exploten uit. Dit zijn sommaties in de vorm van een exploot. Onze gerechtsdeurwaarders gaan met dit exploot langs de debiteur.