Exploot

Hoe ziet een exploot eruit?

een exploot wordt geschreven vanuit de ik-vorm:

“heden, vijf februari tweeduizend achttien, heb ik gerechtsdeurwaarder”

Artikel 15 van de gerechtsdeurwaarderswet vermeldt hoe een exploot eruit dient te zien.

Het exploot :

  1. moet duidelijk zijn;
  2. moet in onafgebroken samenhang zijn;
  3. afkortingen zijn niet toegestaan;
  4. voldoen aan de wettelijke voorschriften;
  5. de datums moeten in letters worden vermeld;
  6. de deurwaarder moet het exploot ondertekenen;
  7. de kosten moeten aan de voet worden vermeld.

Op wiens verzoek wordt een exploot gedaan?

De gerechtsdeurwaarder doet het exploot op verzoek van één of meerdere personen. Voor de tenuitvoerlegging van executoriale titels wordt gesproken van een executant. Dagvaardingen worden op verzoek van een eiser uitgebracht.

In het exploot wordt van de partij op wiens verzoek de gerechtsdeurwaarder het proces inleidt of de executoriale titel ten uitvoer legt, indien het een natuurlijk persoon betreft de volledige voornaam, de achternaam en de woonplaats vermeld. Voor een rechtspersoon wordt de statutaire naam vermeld en de (statutaire) vestigingsplaats.

Voor wie is het exploot bestemd?

Het exploot is bestemd voor de gedaagde in geval het een dagvaarding betreft en voor de geëxecuteerde in het geval het de tenuitvoerlegging van een executoriale titel betreft.

Het exploot wordt uitgebracht op het woonadres (natuurlijk persoon) of het vestigingsadres (rechtspersoon). In geval deze adressen niet bekend zijn en er is geen woonplaats gekozen (bijvoorbeeld bij een briefadres), dan wordt het exploot openbaar betekend.

Meer informatie

Wilt u meer informatie hebben over exploten, het uitbrengen van dagvaardingen of het ten uitvoer leggen van executoriale titels? Bel ons dan op of stuur ons een e-mail.

Armaere Gerechtsdeurwaarders

Armaere Gerechtsdeurwaarders is een landelijk opererend deurwaarderskantoor met kantoren in Den Bosch en Apeldoorn gespecialiseerd in het verrichten van werkzaamheden voor advocaten.

Wij begrijpen dat de kwaliteit en het resultaat van de deurwaarderswerkzaamheden op u afstralen. Onze snelheid van handelen, juiste verificatie van de formaliteiten (check op nietigheden), goede communicatie en een creatieve aanpak, helpen u uw opdrachtgevers tevreden te stellen.

Ook buiten kantoortijden zijn wij bereikbaar voor overleg en het plannen van beslagacties en spoedexploten.