herexecutie

Herexecutie

Herexecutie is een specialisatie van Armaere Gerechtsdeurwaarders.
In de praktijk komt het vaak vol dat u van uw gerechtsdeurwaarder te horen krijgt dat er niets valt te verhalen op de debiteur ondanks de kosten die u heeft gemaakt voor verkrijgen van de uitspraak van de rechtbank. In deze gevallen sluit de gerechtsdeurwaarder hun dossier en voorziet u van een nota van de verrichte werkzaamheden.

Geen verhaal is een momentopname

Wanneer het dossier wordt gesloten bij de deurwaarder bij gebrek van verhaal betekent dit dat er op het moment van sluiten van het dossier geen verhaal is bij de debiteur.
Het betekent niet dat de vordering in de toekomst niet meer te incasseren valt.

Herexecutie door Armaere Gerechtsdeurwaarders

Armaere doet voor u een verhaalsonderzoek voor een vaste prijs. Nadat het verhaalsonderzoek is afgerond is duidelijk of de vordering al dan niet verhaald kan worden op de debiteur.
Indien er wel verhaal is starten we het executietraject op en leggen we de benodigde beslagen om de vordering te incasseren.
Indien de uitkomst van het verhaalsonderzoek is dat er op dat moment geen verhaal is kunnen wij voor u periodiek een verhaalsonderzoek uitvoeren. Wanneer er op een bepaald moment wel verhaal blijkt te zijn zullen wij de executie weer opstarten.

Kwaliteit

Armaere Gerechtsdeurwaarders is een landelijk werkend gerechtsdeurwaarderskantoor dat zich onderscheidt op kwaliteit. Wij werken met de beste mensen in ons vakgebied en zijn doortastend. Wij zorgen ervoor dat uw dossiers kwaliteit hoogwaardig worden behandeld en dat de communicatie naar u toe goed verloopt. Daarnaast werken wij met heldere tarieven, zodat u niet achteraf een onverwachte rekening krijgt.