Onze kantoorpraktijk (deel 4), het executiegeschil

Dagvaarding

Het executiegeschil

Wij halen voor onze opdrachtgevers het onderste uit de kan. Door het creatief leggen van beslagen incasseren wij vorderingen die anderen niet incasseren.

 Zo waren we ook voor één van onze opdrachtgevers een vordering aan het incasseren, waarbij we meerdere beslagen hadden gelegd. Uiteraard met inachtneming van de juiste beslagvrije voet. Het gevolg was dat deze debiteur zich op het standpunt stelde dat hij niet meer aan zijn andere financiële verplichtingen kon voldoen en dat dit voor hem reden was om middels een advocaat een executiegeschil op te werpen bij de voorzieningenrechter.

Alhoewel het opgeworpen executiegeschil juridisch gezien geen stand zou houden brengt het wel extra kosten voor onze opdrachtgever mee, aangezien ook hij een advocaat moet inschakelen om zich te verweren. De debiteur trachtte door het innemen van dit standpunt onze opdrachtgever tot het treffen van een betalingsregeling te bewegen. Onze opdrachtgever was echter standvastig en ging hiermee niet akkoord en het executiegeschil zal binnenkort dan ook dienen.

De grondslag voor een executiegeschil

In eerste aanleg worden vonnissen in de meeste gevallen uitvoerbaar bij voorraad verklaard, waarna de executie door de deurwaarder wordt opgestart. Doordat reeds in een bodemprocedure een vordering is toegewezen is de ruimte om vervolgens de executie te schorsen beperkt. De grondslag voor het schorsen van de executie kan is enkel misbruik van recht.

In het arrest Ritzen-Hoekstra heeft de Hoge Raad beslist dat er sprake is van misbruik van recht, indien de executant, mede gelet op de belangen aan de zijde van de geëxecuteerde die door de executie zullen worden geschaad, geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid.

In voornoemd arrest worden twee voorbeelden expliciet genoemd, namelijk:

  1. Indien het vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust.
  2. Als de executie op grond van na het vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan.

Bevoegde rechter

Executiegeschillen worden voorgelegd aan de voorzieningenrechter. Gezien het feit dat er vaak sprake is van een spoedeisend belang ten gevolge van een gelegde beslag , is de gang naar de voorzieningenrechter in veel gevallen de snelste weg om een uitspraak te verkrijgen. Deze rechter is uiteraard bevoegd om de zaak te beoordelen.

In zaken waarin het executiegeschil over een door een kantonrechter gewezen vonnis gaat, is ook de kantonrechter bevoegd om als voorzieningenrechter op te treden. In de meer recentere jurisprudentie achten steeds meer kantonrechters zich bevoegd om te oordelen over voornoemde executiegeschillen. Hierdoor hoeft in dergelijke zaken geen advocaat te worden ingeschakeld.

Over Armaere Gerechtsdeurwaarders

Armaere is een gerechtsdeurwaarderskantoor gespecialiseerd in burgerlijk proces-, beslag- en executierecht. Ons kantoor heeft een landelijk netwerk en is gevestigd in Apeldoorn

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.