Dagvaarding

Per 23 september 2019 heeft de landelijke rechtspraak antwoord gegeven op de door de KBvG en NVI gestelde vragen ten aanzien van ambtshalve toetsing in consumentenzaken en een bijbehorend informatieformulier. Naar aanleiding hiervan is landelijk besloten dat vanaf de eerste roldag na 1 december 2019 rechtbanken tussenvonnissen zullen wijzen waarin aanvullende gegevens opgevraagd zullen worden met behulp van een extra informatieformulier. Vanaf 1 april 2020 zullen rechtbanken geen tussenvonnissen meer wijzen en worden repeatplayers geacht bij dagvaarding alle nodige gegevens in te leveren.

De situatie tót 1 december 2019

Om goed te kunnen begrijpen wat dit allemaal voor effect heeft moet men eerst inzicht krijgen in de huidige situatie. Veel partijen in gerechtelijke procedures procederen eenmalig of sporadisch. Er zijn echter ook procespartijen die met regelmaat (moeten) procederen, de zogenaamde repeatplayers.[1] Deze partijen sturen dan geregeld dagvaardingen de deur uit, die matig tot niet onderbouwd zijn. Deze partijen voldoen dan niet aan de wettelijke bewijsaandraagplicht en substantiëringsplicht.[2] De rechtbank spreekt dan geregeld nietigheid van de dagvaarding uit, waarna dezelfde eiser opnieuw een dagvaarding kan sturen die dit keer wel compleet is. De eiser betaalt dan wel twee keer kosten voor het aanbrengen van de zaak[3], maar ze hebben hierdoor wel kostbare tijd gewonnen om de zaak beter voor te bereiden.

Het probleem van deze gang van zaken

Het belangrijkste probleem hiervan is dat de rechtbanken in Nederland steeds meer zaken voorgeschoteld krijgen waar ze weinig tot niets mee kunnen. Een incomplete dagvaarding zorgt er dus voor dat rechtbanken tijd steken in een uitzichtloze zaak omdat het gevolg vaak nietigheid van de dagvaarding is. Doordat de dagvaarding nietig wordt verklaard duren procedures ook vaak een stuk langer dan dat ze eigenlijk hoeven te zijn. Als in eerste aanleg direct een complete dagvaarding aangeleverd zou worden, dan zou er een veel snellere doorlooptijd zijn en dan kan de rechtbank direct ambtshalve toetsen aan het inleidende stuk van de procedure.

Nieuwe rechtspraak (situatie tussen 1 december 2019 en 1 april 2020)

Dit is nu net wat de nieuwe rechtspraak voor ogen heeft. Men is het zat van repeatplayers iedere keer een incomplete dagvaarding te ontvangen en heeft hier maatregelen tegen getroffen. Als tijdelijke nieuwe regel geldt dat rechtbanken in een overgangsperiode van 1 december 2019 tot 1 april 2020 tussenvonnissen zullen wijzen waarin zal worden aangegeven dat een extra informatieformulier ingevuld dient te worden en moet worden toegevoegd aan de zaak. Dit betekent dat extra stukken (het formulier) worden toegevoegd in de dagvaarding of als bijlage.[4] Vaak gaat het bij incomplete dagvaardingen om het ontbreken van de gronden. Indien er een wijziging is in de gronden of de eis dan dient het informatieformulier te worden betekend aan de gedaagde. Deze kosten voor extra betekening komen voor rekening van de eiser.

Belangrijkste veranderingen ná 1 april 2020

Na 1 april 2020 is de overgangsperiode voorbij en zal een rechtbank niet langer tussenvonnissen wijzen maar vanaf dan zal de rechtbank deze zaken, aangebracht door repeatplayers, beoordelen op basis van de dagvaarding zoals die is en eventuele overlegde producties behorende bij de dagvaarding.[5] De dagvaarding wordt dan bijvoorbeeld getoetst terwijl gronden ontbreken en daardoor zal snel de conclusie worden getrokken dat de eis ongegrond zal worden verklaard. Dit houdt in dat een eiser, indien hij toch zijn gelijk wil halen, in hoger beroep zal moeten gaan. Dit neemt natuurlijk een hoop extra kosten met zich mee, iets wat de eiser uiteraard wil voorkomen.

Nawoord

Van belang is dus dat eisers goed opletten bij het doen van dagvaarding. Voor de duidelijkheid volgt hieronder een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten.

Waar u op moeten als eisende procespartij:

 • Van 1 december 2019 tot 1 april 2020 geldt een overgangsperiode waarin een kantonrechter tussenvonnis zal wijzen in geval van een incomplete dagvaarding. Na dit tussenvonnis moet de dagvaarding compleet worden gemaakt en het informatieformulier (als bijlage te vinden onder dit artikel), indien dit een wijziging van eis of gronden bevat, betekent worden aan de gedaagde.
 • Rechtbanken Amsterdam en Den Haag, locatie Den Haag geldt dat na 1 oktober 2019 geen aanvullende informatie meer zal worden opgevraagd en hier zal de overgangsperiode dus worden overgeslagen.
 • Na 1 april 2020 worden repeatplayers geacht benodigde informatie uit eigen beweging in de dagvaarding of een bijlage bij de dagvaarding te verwerken.

Wat betreft onze dienstverlening:

 • Levert u complete dagvaardingen bij ons aan ter betekening, houdt er dan rekening mee dat de dagvaardingen moeten zijn voorzien van een ingevuld informatieformulier, als ook dat de daarin genoemde stukken bij dagvaarding moeten worden overgelegd.
 • Indien u gebruik maakt van onze juridische dienstverlening, dan verzoeken wij u vriendelijk de zaak aan de hand van het informatieformulier zo compleet mogelijk bij ons aan te leveren, om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden.

Dit artikel is geschreven door: Max van der Veer

[1] Definitie van repeatplayers volgens Informatieformulier voor zaken waarin de gedaagde een natuurlijke persoon is.

[2] Volgens artikel 111 lid 3 Rv.

[3] https://www.wieringa-advocaten.nl/en/weblog/2012/01/23/een-incomplete-dagvaarding

[4] Overgangsperiode volgens Informatieformulier voor zaken waarin de gedaagde een natuurlijke persoon is.

[5] Situatie na 1 april 2020 volgens Informatieformulier voor zaken waarin de gedaagde een natuurlijke persoon is.

VVE

In het vorige artikel *https://www.armaere.nl/vves-in-nederland* werd er in de conclusie al licht gehint naar mijn standpunt over het bestaan van VvE’s: we kunnen niet zonder ze. Waarom is dat? Hoe regelen andere landen het appartementsrecht? Wat is een alternatief voor de VvE? En als laatste: waarom is de VvE dan onmisbaar? Dit zijn allemaal vragen die in dit artikel besproken zullen worden.

VvE’s in onze buurlanden

Allereerst speelt de vraag hoe andere landen het appartementsrecht geregeld hebben en of zij ook zoiets als een VvE kennen. Als we deze zoektocht bij onze buurlanden beginnen zien we al snel dat het antwoord op deze vraag bevestigend bevestigend luidt. In België kent men iets vergelijkbaars, namelijk de VME (Vereniging van Mede-Eigenaren). De benaming verklapt al dat bij het kopen van een appartement de koper van rechtswege, en dus verplicht, mede-eigenaar wordt van het pand.[1] Ook in Duitsland zien we iets vergelijkbaars aan de VvE uit Nederland, namelijk de Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG).[2] Belangrijkste taken van de WEG zijn bijvoorbeeld het behoud van het appartementencomplex, zorgen voor verzekeringen en een groot onderhoudsreserve. Dit is allemaal zeer vergelijkbaar met de manier waarop VvE’s in Nederland zijn geregeld.[3]

Alternatief voor een VvE

Niet altijd hebben we in Nederland enkel de VvE gekend. Men regelde vroeger het appartementsrecht niet door middel van een VvE maar met een coöperatieve flatexploitatievereniging (CFV).[4] Er zijn twee grote nadelen verbonden aan het systeem van zo’n coöperatie. Ten eerste blijft de CFV eigenaar van het gehele appartementencomplex, waar de koper van een appartement slechts een lidmaatschap verkrijgt in de coöperatie. Je wordt dan als koper dus geen eigenaar. Ten tweede werkt de CFV met een parapluhypotheek, wat inhoudt dat de CFV één hypotheek afsluit voor het gehele pand waar vervolgens de kopers door middel van een pandlening uit deze parapluhypotheek de aankoop van het appartement kunnen financieren. Hierdoor kan je als bewoner niet zelf bepalen waar je de hypotheek afsluit en tegen welke voorwaarden omdat dit allemaal door de CFV geregeld wordt.

Hoofdfuncties van VvE’s in Nederland

Het is niet voor niets dat onze buurlanden het appartementsrecht op min of meer dezelfde manier hebben vormgegeven. Hierboven wordt aangegeven dat de VvE een betere oplossing is dan de CFV. Zoals beschreven in het artikel *Link naar artikel: VvE’s in Nederland* zijn de belangrijkste functies van een VvE het behouden en beheren van gemeenschappelijke ruimtes en de reservering voor eventueel groot onderhoud in de toekomst.

Waarom een VvE onmisbaar is

Het zijn nu net bovenstaande hoofdfuncties van de VvE die ervoor zorgen dat ze onmisbaar zijn. Allereerst het behouden en beheren van gemeenschappelijke ruimtes. In veel appartementencomplexen is er een lift aanwezig. Keuring van de lift is wettelijk verplicht en dient geregeld plaats te vinden.[5] Deze keuringen en ander onderhoud aan de lift kunnen duur uitvallen als elke appartementseigenaar dit zelf zou moeten regelen. Samenwerking tussen verschillende appartementseigenaren is daarbij nodig, wat nu net in de praktijk lastig kan zijn. Indien onenigheden ontstaan onder de bewoners dan kan het wel eens zijn dat er uiteindelijk niets van de keuring komt of dat een van de bewoners het zelf regelt, met ongenoegen van andere bewoners tot gevolg. Al deze problemen worden verholpen door een VvE die regelt dat netjes aan de wettelijke verplichting wordt voldaan en hiermee onnodige problemen voorkomt.

Ten tweede zorgt de VvE voor reservering van groot onderhoud. Als voorbeeld houden we weer de lift aan. Stel dat een lift volledig aan vervanging toe is omdat er zoveel onderdelen vervangen moeten worden dat dit niet langer rendabel is. De aankoop en installatie van een nieuwe lift brengt veel kosten met zich mee, bij een 4-verdiepingen flat komt de aanschaf van een nieuwe lift toch al op ongeveer €50.000 uit.[6] Hier reserveert de VvE een potje voor waarmee het onderhoud snel afgehandeld kan worden. Als er geen VvE zal zijn die dit regelt dan zouden de bewoners het zelf moeten regelen. Dit zou betekenen dat bewoners onderling afspreken dat ze geld apart moeten houden voor onderhoud van bijvoorbeeld de lift. Bewoners moeten dan de discipline hebben om iedere maand zelf te sparen, iets wat ongetwijfeld in de praktijk problemen zal opleveren, zowel voor de bewoners zelf als tussen bewoners onderling. Door simpelweg elke maand servicekosten te moeten betalen worden deze problemen vermeden.

Conclusie

Al met al kan met overtuiging worden betoogd dat we niet zonder VvE’s kunnen. Door simpelweg elke maand een vast bedrag aan servicekosten te betalen is de bewoner van veel zorgen verlost. Hiermee kan hij zich focussen op het appartement zelf en niet op alle zaken eromheen.

 

 

Geschreven door: Max van der Veer

[1] https://vvecentraal.nl/2012/07/04/de-vve-in-belgie-gedwongen-mede-eigendom-en-de-vme/

[2] https://vvecentraal.nl/2018/01/08/de-duitse-vve-ofwel-de-wohnungseigentumergemeinschaft-weg/

[3] Volgens artikel 21 WEG.

[4] https://www.langswater.com/cooperatie-vs-vve

[5] Volgens artikel 18 Warenwetbesluit liften 2016.

[6] https://www.liftintermediair.nl/site/wat-kost-een-lift

VVE

Bij het kopen van een huis koop je in feite de grond en wordt je door natrekking[1] eigenaar van de woning op die grond. Bij het kopen van een appartement ligt dit wat ingewikkelder. Er zijn dan namelijk meerdere eigenaren van de grond omdat meerdere mensen een appartement kopen. Je wordt dan niet eigenaar van het gehele appartementencomplex, maar slechts mede-eigenaar. Het deeltje waar je eigenaar van bent is het appartement en je hebt hier dan een exclusief gebruiksrecht over.[2] Met andere woorden: degene met het appartementsrecht is de enige die hier gebruik van mag maken.

Wat is een VvE?

Een appartementencomplex moet onderhouden worden. Hier komt een VvE in beeld. VvE staat voor Vereniging van Eigenaren (eigenaren van de appartementen). Een VvE is een vereniging en staat daarom ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.[3] Het is echter geen normale vereniging omdat je bij het kopen van een appartement hier van rechtswege, oftewel automatisch, lid van wordt.[4] Je bent hier namelijk toe verplicht en je kan het lidmaatschap bij de vereniging dan ook niet opzeggen.[5] Doordat je lid bent van de vereniging betaal je elke maand ‘servicekosten’ aan de VvE.

De functies van een VvE

Voor die servicekosten doet de VvE het een en ander terug. De VvE ziet toe op het beheer en behoud van gemeenschappelijke ruimten. Het verschilt per VvE wat er binnen het takenpakket van de VvE hoort maar normaliter neemt een VvE klein onderhoud en andere gemeenschappelijke kosten voor haar rekening. Een belangrijk voorbeeld hiervan zijn de liftkosten. Ook houdt een VvE een reservefonds achter voor onvoorziene kosten of groot onderhoud. Dit is wettelijk verplicht.[6]

Knelpunten VvE’s

Het bestaan van VvE’s neemt hier en daar moeilijkheden met zich mee. Die zijn vooral gelegen in de splitsingsakte en het splitsingsreglement. Beide documenten worden opgesteld door een VvE wanneer een gebouw wordt gesplitst in meerdere appartementen. Deze documenten bepalen de rechten en plichten van de leden (appartementseigenaren). Er kan hier worden gedacht aan het wel of niet mogen verhuren van het appartement en het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes.[7] Het knelpunt is nu juist dat mensen verplicht lid worden van een VvE en hiermee zich verplicht binden aan de rechten en plichten die de VvE opstelt. Dit komt expliciet niet op strakke voet te staan met het relativiteitsbeginsel uit het contractenrecht omdat je als lid van een VvE contractspartij bent vanaf het moment dat je eigenaar wordt van een appartement.[8]

Waar moet je op letten bij het kopen van een appartement?

Het feit dat deze zelfbinding rechtsgeldig is doet echter niet af aan de voorzichtigheid die men dient te betrachten bij het kopen van een appartement. Het is daarom raadzaam altijd te controleren wat er in de splitsingsakte (en het splitsingsreglement) staat om teleurstellingen te voorkomen. Mocht er bijvoorbeeld iets geregeld zijn in de splitsingsakte die volgens jou afdoet aan de jou redelijkerwijs toekomende rechten, bijvoorbeeld het niet mogen verhuren van het appartement, dan kan je de splitsingsakte wijzigen. Dit kan door medewerking van alle appartementseigenaars of via het bestuur van de VvE door ten minste 80% van de stemmen te bemachtigen in een vergadering van eigenaren.[9] Mochten niet alle eigenaren instemmen met de wijziging van de splitsingsakte, dan kan hiervoor een machtiging worden verleend door de kantonrechter.[10]

Conclusie

Een VvE is al met al een zeer nuttig orgaan dat veel zorgen wegneemt van de koper van een appartement. Het is een inherent onderdeel van het wonen in een appartementencomplex en nodig in het algemeen belang van de bewoners. Het is echter essentieel om goed te controleren wat er in de splitsingsakte staat omdat je hier gelijk aan gebonden raakt bij het kopen van een appartement. Van belang is dat iedereen zich realiseert dat lid worden van een VvE wettelijk vereist is wanneer je een appartement koopt en dat een koper niet zonder een VvE zou kunnen. Dat maakt het betalen van de servicekosten wellicht iets beter verteerbaar.

 

 

Dit artikel is geschreven door: Max van der Veer

[1]Volgens artikel 5:3 BW.

[2]https://www.verenigingvaneigenaren.nl/alles-over-vve/wat-is-een-vve/

[3]https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-onderneming-stichting-vereniging-of-vve/

Wettelijk geregeld in artikel 5:124 lid 1 BW.

[4]Volgens artikel 5:125 lid 2 BW.

[5]https://www.nederlandvve.nl/vve-informatie/is-een-vve-verplicht/

[6]Volgens artikel 5:126 lid 1 BW.

[7]https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huis-kopen/vraag-en-antwoord/wat-houdt-een-vereniging-van-eigenaars-vve-in

[8]Het relativiteitsbeginsel in het contractenrecht houdt in dat enkel contractspartijen aan verbintenissen verbonden zijn.

[9]Volgens artikel 5:139 lid 1 en 2 BW.

[10]Volgens artikel 5:140 lid 1 BW.

Deurwaarder

 

Als menigeen spreekt over de taken van een deurwaarder gaat het vaak over mensen uit huis zetten of beslag leggen op bankrekeningen. Soms hoor je zelfs dat het de deurwaarders schuld is dat een persoon ergens toe gedwongen wordt. Klopt dit echter allemaal? De vraag is anders gesteld: wat doet een deurwaarder nu écht in de praktijk en wat voor doel/functie hebben deze werkzaamheden voor de maatschappij?

 

Allereerst moeten de hoofdtaken van een deurwaarder duidelijk worden onderscheiden van uitzonderlijke handelingen. Er zijn namelijk handelingen die een gemiddeld deurwaarder iedere week moet verrichten, maar ook handelingen die in slechts enkele gevallen voor komen.

Hoofdtaken

Een van de belangrijkste en zeker meest voorkomende taken van een deurwaarder is het dagvaarden van een gedaagde en het betekenen van een zogenaamd exploot van dagvaarding. Deze handelingen bevinden zich beide in het begin van de procesrechtelijke procedure. De deurwaarder maakt bij het dagvaarden van een gedaagde een verslag van het betekenen van deze dagvaarding. Het betekenen van een dagvaarding houdt simpelweg in dat de deurwaarder er voor zorgt dat de dagvaarding officieel aan de gedaagde wordt overhandigd. Dit gebeurt in de regel door de dagvaarding in persoon aan de gedaagde te overhandigen.

 

Ook aan het eind van het procesrechtelijke spectrum komt de deurwaarder in zicht. Een andere belangrijke taak van een deurwaarder is dan ook beslaglegging en executie. Deze bevoegdheden kunnen in principe door een deurwaarder worden gebruikt wanneer een vonnis of uitspraak van een rechter is gewezen. Hierdoor ontstaat een titel en hiermee het recht om met de tenuitvoerlegging te beginnen.

 

Enkele andere bevoegdheden van een deurwaarder zijn: het geven van juridisch advies, het versturen van incassobrieven of bijvoorbeeld bijstand verlenen in procedures bij het kantongerecht. Zware wettelijke bevoegdheden kunnen omvatten de uit huis zetting van personen of de beslaglegging op een bankrekening. Zoals eerder vermeldt moeten deze handelingen worden gezien als bijzaak voor een gemiddeld deurwaarder.

 

De taken van een deurwaarder zeggen misschien op dit moment nog niet zoveel. Daarom is het belangrijk stil te staan bij de redenen waarom een deurwaarder in bovenstaande gevallen wordt ingeroepen en waarom dit van belang is in een democratische rechtstaat als Nederland.

Het (maatschappelijk) belang van de deurwaarder

Ten eerste biedt een deurwaarder de samenleving rechtszekerheid. Wie gelijk heeft dient ook gelijk te krijgen. Hier zorgt een deurwaarder voor, met rechtvaardige en effectieve rechtshandhaving als startpunt van zijn of haar werkzaamheden.

 

Ten tweede zorgt een deurwaarder er mede voor  dat beide partijen, vaak schuldeiser en schuldenaar, in de situatie worden gebracht waar zij waren voorafgaand aan hun verstandhouding. Na tussenkomst van de deurwaarder heeft in de meeste gevallen een schuldeiser niets meer te maken met de schuldenaar en is hij vrij om over zijn (terugbetaalde) vermogen te beschikken. Een schuldenaar heeft in dit geval geen schuld meer en zal niet meer gedwongen kunnen worden tot enige betaling voortkomend uit die vordering.

 

Ten derde is in de praktijk een meer sociale rol weggelegd voor een deurwaarder. Hij doet met name een poging om toe te werken naar de-escalatie. Dat wil zeggen dat de deurwaarder er mede voor zorgt dat conflicten niet te ver uit de hand lopen.

 

Al met al blijkt dat de functie van een deurwaarder maatschappelijk belang heeft. Helaas hebben sommige mensen een negatieve associatie bij het beroep van een deurwaarder. Afgaand op het voorgaande kan geconcludeerd worden dat deze associatie ongegrond is en vaak een uiting van emotie is aan de kant van de schuldenaar. Dit weten deurwaarders ook en ze dienen hiermee om te gaan op een professionele manier. Als iedereen accepteert dat een deurwaarder slechts zijn werk uitvoert, zou de deurwaarderswereld weer een stapje dichter bij het uiteindelijke doel van effectieve rechtshandhaving kunnen komen.

 

 

Ambtshandeling

Een exploot is een ambtshandeling

 

Artikel 37 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW) geeft aan dat de bewijslast voor het ontvangst van een verklaring (lees: rechtshandeling) bij de verzender rust. Dit impliceert dat dergelijke verklaringen het best gedaan kunnen worden bij exploot omdat, mede door betekening van het exploot door een deurwaarder, dit onomstotelijk bewijs is die de rechtshandeling definitief vastlegt.[1] Een eventuele wederpartij kan dit dan niet ontkrachten.

Van belang

Dit is van belang bij bijvoorbeeld koopovereenkomsten. Stel dat één van de partijen een aanbod doet en de andere dit aanvaard, dan is het aanbod en de aanvaarding genoeg om een overeenkomst tot stand te laten komen (art. 6:217 BW). Als de aanvaarding echter later aankomt bij de ontvanger dan dat de ontvanger zijn aanbod herroept, dan is de overeenkomst niet rechtsgeldig tot stand gekomen (art. 6:219 BW). Dit in lijn met de ontvangsttheorie (art. 3:37 BW) die hierboven besproken is.

 

Van belang is dus dat een partij die zeker wilt zijn dat een rechtshandeling is aangekomen een deurwaarder inschakelt. Die kan bij exploot de rechtshandeling voltooien. Voor een exploot wordt in de leer een tweevoudige betekenis aangehaald: 1. Ter aanduiding van de ambtshandeling van de gerechtsdeurwaarder; 2. Ter aanduiding van de akte waaruit die ambtshandeling blijkt.[2] Een exploot wordt hierdoor mede gezien als authentieke akte.

 

In bovenstaande betekenis van een exploot valt op dat in beide gevallen het woord ‘ambtshandeling’ voorkomt. Ambtshandelingen zijn ‘‘handelingen die de gerechtsdeurwaarder als openbaar ambtenaar verricht op basis van een uitdrukkelijke bevoegdheid die hem bij of krachtens de wet is verleend.’’[3] Het verrichten van een ambtshandeling geeft toestemming bepaalde gegevens op te zoeken in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit kan van belang zijn wanneer een deurwaarder bijvoorbeeld een adresverificatie wilt doen alvorens het exploot te betekenen.

Conclusie

Tot voorkort was het niet mogelijk voor een deurwaarder, die opgeroepen wordt door e-Court, in het BRP persoonsgegevens op te zoeken. Dit omdat een exploot niet werd gezien als een ambtshandeling. Aan deze opvatting is bij uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (Afdeling civiel recht en belastingrecht) op 29 oktober 2019 een eind gekomen. Uit deze zaak volgt duidelijk dat een exploot een ambtshandeling is en dat oproeping bij exploot niet anders kan worden gezien als een ambtshandeling.[4]

 

Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor de deurwaarderswereld. Een deurwaarder is nu bevoegd bepaalde inzichten uit het BRP te verkrijgen. Lange tijd zaten deurwaarders te wachten op dit goede nieuws: Een exploot is een ambtshandeling!

 

[1]https://www.nieuwsvandeweek.info/jaar/2019/week/44#kbvg-nieuws
[2]https://schuldinfo.nl/fileadmin/Deurwaarders/Bestuursstandpunt_KBvG_Elk_exploot_is_een_ambtshandeling.pdf
[3]Deze definitie is ontleend aan het rapport van de Cie tarieven gerechtsdeurwaarder; Cie schuldenaarstarieven gerechtsdeurwaarder, Een gewichtig ambt gewogen, Den Haag: Sdu Uitgevers 2001, p. 8.
[4]Dit blijkt mede uit rechtsoverweging 6.4 en 6.28 van de beslissing van het gerechtshof Amsterdam, notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer, inzake een exploot als ambtshandeling. Zaaknummers: 200.254.518/01 GDW en 200.254.875/01 GDW.

Armaere Gerechtsdeurwaarders
Toegevoegd/kandidaat gerechtsdeurwaarder in de Randstad

Armaere Gerechtsdeurwaarders is een jong, snelgroeiend, dynamisch kantoor met ervaren medewerkers. Armaere Gerechtsdeurwaarders zijn specialisten in executie.

Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar een toegevoegd/kandidaat gerechtsdeurwaarder. Een collega met kennis, inzet en enthousiasme.

Wie zoeken wij

Je hebt de opleiding tot toegevoegd gerechtsdeurwaarder afgerond en bent in het bezit van een rijbewijs. Je bent resultaat- en oplossingsgericht, commercieel ingesteld en in staat complexere zaken te behandelen. Kennis en ervaring met eurodossier/ credit navigator is een pré.

De werkzaamheden

Als toegevoegd/kandidaat gerechtsdeurwaarder bij Armaere Gerechtsdeurwaarders krijg je te maken met alle facetten van het deurwaardersvak. Je houdt je onder meer bezig met het betekenen van exploten (door het hele land) en met het uitvoeren van beslag- en executieopdrachten.

Wat mag je verwachten

Het betreft een functie voor vijf dagen in de week (40 uur). Je kunt rekenen op een zelfstandige en dynamische baan en goede samenwerking met collega’s. Wij bieden een marktconform salaris met emolumenten.

Solliciteren

Mail je CV en motivatiebrief naar Berrie Hoogkamer, e-mailadres b.hoogkamer@armaere.nl

VACATURE ARMAERE INCASSOSPECIALISTEN & GERECHTSDEURWAARDERS
Executiespecialist / Specialist losse opdrachten

Armaere zoekt voor haar vestigingen in Amsterdam en Apeldoorn een ervaren en zelfstandig executiespecialist, die van aanpakken houdt!

Functieomschrijving:

Het behandelen van losse opdrachten voor onze opdrachtgevers en dossiers in het reguliere executietraject. Het hebben van eerstelijns contact met opdrachtgevers, derden en debiteuren.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

• Het controleren van dagvaardingen;
• Het opmaken van complexe exploten;
• Het uitvoeren van werkzaamheden in het executietraject, waaronder: het onderzoeken van verhaalsmogelijkheden om het juiste beslag te leggen en het verzorgen van correspondentie en het vervaardigen van diverse beslagexploten;
• Het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot het invoeren van dossiers en de executie van vonnissen.

Functieprofiel:

• Minimaal 3 jaar ervaring bij een gerechtsdeurwaarderskantoor;
• Ervaring met complexe zaken voor o.a. de advocatuur;
• HBO werk- en denkniveau;
• Kennis van Outlook en Word;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift;
• Ervaring met het werken met Eurodossier en CreditNavigator van EuroSystems.

Armaere is een jonge en ambitieuze speler binnen de deurwaardersbranche en biedt een dynamische functie waarbinnen jij jouw ervaring optimaal kunt benutten. Sinds 1 januari 2018 zijn wij naast Apeldoorn ook actief in Amsterdam. Zelfstandig opererend in Amsterdam of Apeldoorn met de mogelijkheid een zichtbare bijdrage te leveren aan de uitbouw van onze organisatie. Een grote mate van zelfstandigheid en zelfsturing is vereist. Bij Armaere vind je een informele werksfeer waar jonge, ambitieuze mensen zich thuis voelen.

Wij bieden een uitdagende functie voor 40 uur per week.

Ben jij diegene die we zoeken?

Armaere Incassospecialisten & Gerechtsdeurwaarders; andere beloven, wij maken het waar!

Reageren kan naar administratie@armaere.nl t.a.v. J. van der Veer

Sluitingsdatum 22 november 2018

Vonnis betekend aan een medewerker, niet zijnde een bestuurder van de rechtspersoon. Is de verzetstermijn gaan lopen?

 

Inleiding

Een vliegtuig van Luchtvaartmaatschappij X heeft een vlucht voor haar passagiers omgeboekt. Deze vlucht was vertraagd, waardoor de passagiers recht hebben op compensatie van € 400,00 per passagier.

Een bedrijf, gespecialiseerd in het claimen van deze compensatie heeft Luchtvaartmaatschappij X aangesproken en gedagvaard.

Luchtvaartmaatschappij X is niet in deze gerechtelijke procedure verschenen en de rechter heeft derhalve een toewijzend verstekvonnis gewezen.

Dit verstekvonnis is betekend aan een medewerker, niet zijnde een bestuurder van Luchtvaartmaatschappij X.

De vraag die centraal staat is of de verzetstermijn gaat lopen, ondanks dat het vonnis niet aan een bestuurder van de onderneming is betekend?

Verzet instellen

Artikel 143 lid 2 en 3 bepaalt dat verzet binnen vier weken na betekening van het verstekvonnis moet worden ingesteld.

De betekening moet in persoon geschieden of er moet sprake zijn van een daad van bekendheid (bijvoorbeeld het reageren op de betekening van het vonnis of het later overbetekenen van een beslagexploot aan de schuldenaar), wil de verzetstermijn gaan lopen.

Standpunt Luchtvaartmaatschappij X

Luchtvaartmaatschappij X stelt zich op het standpunt dat het exploot van betekening niet aan een bestuurder van de luchtvaartmaatschappij is betekend, maar aan een medewerker van de rechtspersoon.

Hierdoor mag niet worden verondersteld dat het vonnis per betekeningsdatum bij Luchtvaartmaatschappij X bekend is, waardoor tijdig is verzet is gegaan.

Standpunt passagiers

De passagiers stellen zich op het standpunt dat Luchtvaartmaatschappij X het verzet niet tijdig heeft ingesteld. Door het betekenen van het vonnis aan een medewerker van Luchtvaartmaatschappij X, is de verzetstermijn gaan lopen. Nu het verzet niet binnen vier weken nadat het vonnis is betekend aan de medewerkers is ingesteld, zal Luchtvaartmaatschappij X niet ontvankelijk verklaard moeten worden in haar verzet.

Beoordeling rechtbank

De kantonrechter oordeelt dat de verzetstermijn is aangevangen door het betekenen van het vonnis aan de medewerker van Luchtvaartmaatschappij X.

Op grond van artikel 143 lid 3 en het arrest (HR 11 mei 1990, NL 1990/544) Wijl/Los Gauchos is de rechter van mening dat het betekenen van het vonnis aan een medewerker als zodanige bekendheid bestaat bij Luchtvaartmaatschappij X dat de verzetstermijn is gaan lopen.

 

 

 

VACATURE ARMAERE INCASSOSPECIALISTEN & GERECHTSDEURWAARDERS

Executiespecialist / Specialist losse opdrachten

Armaere zoekt voor haar vestiging in Amsterdam een ervaren en zelfstandig executiespecialist, die van aanpakken houdt!

 • Functieomschrijving

Het behandelen van losse opdrachten voor onze opdrachtgevers en dossiers in het reguliere executietraject. Het hebben van eerstelijns contact met opdrachtgevers, derden en debiteuren.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • het controleren van dagvaardingen;
 • opmaken van complexe exploten;
 • uitvoeren van werkzaamheden in het executietraject, waaronder: het onderzoeken van verhaalsmogelijkheden om het juiste beslag te leggen en het verzorgen van correspondentie en het vervaardigen van diverse beslagexploten;
 • uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot het invoeren van dossiers en de executie van vonnissen.
 • Functieprofiel
 • minimaal 3 jaar ervaring bij een gerechtsdeurwaarderskantoor;
 • ervaring met complexe zaken voor o.a. de advocatuur;
 • MBO/HBO werk- en denkniveau;
 • kennis van Outlook en Word;
 • goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift;
 • ervaring met het werken met Eurodossier en CreditNavigator van EuroSystems.

Armaere is een jonge en ambitieuze speler binnen de deurwaardersbranche en biedt een dynamische functie waarbinnen jij jouw ervaring optimaal kunt benutten. Sinds 1 januari 2018 zijn wij actief in Amsterdam. Zelfstandig opererend in Amsterdam met de mogelijkheid een zichtbare bijdrage te leveren aan de uitbouw van onze vestiging in Amsterdam. Een grote mate van zelfstandigheid en zelfsturing is vereist. Bij Armaere vind je een informele werksfeer waar jonge, ambitieuze mensen zich thuis voelen.

Wij bieden een uitdagende functie voor 40 uur per week.

Ben jij diegene die we zoeken?

Armaere Incassospecialisten & Gerechtsdeurwaarders; andere beloven, wij maken het waar!

Reageren kan naar administratie@armaere.nl t.a.v. J. van der Veer

Sluitingsdatum 19 juli 2018

VACATURE ARMAERE INCASSOSPECIALISTEN & GERECHTSDEURWAARDERS

Armaere zoekt voor haar vestiging in Apeldoorn een financieel medewerker om de administratieve afdeling te ondersteunen!

 • Functieomschrijving

De werkzaamheden zijn divers en ondersteunend van aard ten behoeve van de crediteuren- en debiteurenadministratie.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Het verwerken van in- en verkoopfacturen;
 • Het beheren van de kas;
 • Het verwerken van de ontvangsten (bankafschriften);
 • Het verwerken van de deurwaardersexploten;
 • Functieprofiel
 • MBO Administratief / boekhoudkunde
 • kennis van MS Office, waarbij kennis van MS Excel een pre is;
 • goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift;
 • ervaring met het werken met Eurodossier en CreditNavigator van EuroSystems.

Armaere is een jonge en ambitieuze speler binnen de deurwaardersbranche en biedt een dynamische functie waarbinnen jij jouw ervaring optimaal kunt benutten. Opererend binnen een team met de mogelijkheid een zichtbare bijdrage te leveren aan de uitbouw van onze organisatie. Een grote mate van zelfstandigheid en zelfsturing is vereist. Bij Armaere vind je een informele werksfeer waar jonge, ambitieuze mensen zich thuis voelen.

Wij bieden een uitdagende functie voor 32 uur per week, ervaring op een financiële afdeling bij een gerechtsdeurwaarderskantoor is gewenst, maar niet vereist.

Ben jij diegene die we zoeken?

Armaere Incassospecialisten & Gerechtsdeurwaarders; andere beloven, wij maken het waar!

Reageren kan naar administratie@armaere.nl t.a.v. J. van der Veer

Sluitingsdatum 19 juli 2018