Overige ambtshandelingen

Gerechtsdeurwaarders zijn openbaar ambtenaren, die door de Kroon zijn benoemd.

De gerechtsdeurwaarder verricht ambtshandelingen. Dit zijn bijvoorbeeld het leggen van beslag op bankrekeningen en op inkomstenbronnen. Daarnaast verrichten wij nog andere ambtshandelingen.

Dagvaardingen uitbrengen

Wij brengen dagvaardingen uit voor advocaten, juristen en incassobureaus. Onze specialisten controleren deze dagvaardingen op de formaliteiten en de gerechtsdeurwaarders zorgen ervoor dat de dagvaardingen tijdig worden uitgebracht.

Voordat de dagvaarding wordt uitgebracht controleren wij het Digitaal Beslagregister (DBR). Hierin staan de reeds gelegde loonbeslagen en kunnen wij een indicatie geven of het zinvol is om tot dagvaarden over te gaan.

Onze gerechtsdeurwaarders brengen dagvaardingen in heel Nederland uit. Hierdoor hebben onze klanten slechts één gerechtsdeurwaarderskantoor nodig om al haar opdrachten aan te verstrekken.

Ontruimingen

Wij proberen ontruimingen altijd te voorkomen en sturen aan op een vrijwillig vertrek. Helaas is dit niet altijd mogelijk.

Onze gerechtsdeurwaarders gaan met behulp van de Hulpofficier van Justitie en een slotenmaker naar de woning c.q. bedrijfsruimte toe om binnen te treden. Met behulp van een verhuisploeg wordt de woning c.q. bedrijfsruimte leeggehaald en wordt er een nieuw slot geplaatst.

Proces-verbaal van constatering

Constateringen kunnen in verschillende situaties essentieel zijn. De gerechtsdeurwaarder beschrijft in dit proces-verbaal wat hij heeft geconstateerd.

Hij kan bijvoorbeeld constateren dat er schade is ontstaan na een bouw of verbouwing, de staat van een woning of het gebruik van social media als bewijs.