Phishing mails uit naam van Armaere in omloop

Wij zijn door meerdere mensen gebeld en gemaild met betrekking tot e-mails die zij van ons hebben ontvangen. In deze e-mails wordt verzocht om gemeentelijke naheffingen en rioolheffingen te betalen.

Deze e-mails zijn niet door ons verzonden. Meldt ons, indien u een dergelijk e-mail ontvangt.

Meldt u ook bij de Fraude Helpdesk: valse-email@fraudehelpdesk.nl

Een voorbeeld ziet u onderstaand:

Phishing mail

ARMAERE – Gerechtsdeurwaarders & Incasso  B.V.
Afdeling: executie & beslaglegging
Dossiernummer: 85472218 april 2020, UtrechtBetreft: aanmaning Gemeentelijke Naheffing en rioolheffing 2019
Geachte heer, mevrouw,

U heeft uw aanslag Gemeentelijke Naheffing en rioolheffing 2019 niet (volledig) betaald.

Ondanks meerdere aanmaningen, hebben wij nog geen reactie van u ontvangen. Vandaar dat u deze laatste herinnering ontvangt.
Indien wij wederom geen reactie van u ontvangen, gaan wij binnen 3 werkdagen over tot beslaglegging op uw inkomen.

Specificatie

Bedrag aanslag: 82,52 euro
Ontvangen kwijtschelding: 0,00 euro
Vermindering ontheffing: 0,00 euro
Openstaand bedrag: 82,52 euro
Kosten aanmaning: 7,00 euro
Totaal te betalen: 89,52 euro

Betalen

Maakt U het nog openstaande bedrag van 89,52 euro binnen 3 dagen, na dagtekening van deze aanmaning, over op rekeningnummer: BE13974049792739, ten name van ARMAERE Gerechtsdeurwaarders. Vermeld in uw omschrijving uw aanslagnummer: 8547221.

Heeft U betaald na 20 maart, maar voor de datum van deze aanmaning? Dan hebben wij deze betaling nog niet in onze administratie verwerkt en kunt U deze aanmaning als niet verzonden beschouwen.

Voorkom extra kosten en verdere invorderingsmaatregelen
Betaalt U de aanmaning niet op tijd? Dan volgt er een dwangbevel. De kosten hiervan bedragen minimaal 67 euro (Artikel 3 van de Kostenwet).

Wanneer U het dwangbevel niet betaald, gaan wij over tot een vordering op uw inkomen, uw uitkering of uw pensioen. Daarnaast kunnen wij de belastingdeurwaarder opdracht geven om beslag te leggen op uw inkomen, uw banktegoeden en uw bezittingen. Dit brengt voor U extra kosten met zich mee.

Dit is uw laatste kans om te betalen! Indien u wederom niet reageert, gaan wij binnen 3 werkdagen over tot verdere maatregelen!

Hoogachtend,

Dhr. K. de Vries
Invorderingsambtenaar
ARMAERE – Gerechtsdeurwaarders & Incasso  B.V