Artikel Omschrijving m.i.v. 1 januari 2017 m.i.v. 1 januari 2017 m.i.v. 1 januari 2018 ex. btw m.i.v. 1 januari 2018
ex. btw incl. 21 % btw incl. 21 % btw
2:00 AM dagvaarding, oproeping of aanzegging die het geding inleidt € 80,42 € 97,31 € 81,00 € 98,01
Inleidingen tot beslechting van executiegeschillen
2 b betekening van een titel, € 77,39 € 93,64 € 77,95 € 94,32
met en zonder bevel
2 c betekening van een verzoekschrift met oproeping om in rechte te verschijnen of van een aanzegging, anders dan bedoeld in dit artikel € 63,62 € 76,98 € 64,08 € 77,54
bevel en hernieuwd bevel
2 d betekening, anders dan bedoeld in dit artikel € 68,09 € 82,39 € 68,58 € 82,98
betekening p-v /exploten en exploot van betekening van overgang / bevoegdheid tot tenuitvoerlegging (art. 431a Rv)
2 e beslag op roerende zaken, niet zijnde registergoederen, anders dan bedoeld in een van de volgende onderdelen, of van nadere aanduiding van de in beslag genomen roerende zaken exploten conservatoir deelgenotenbeslag, vreemdelingenbeslag, maritaal beslag, cumulatief beslag op reeds beslagen roerende zaken € 105,78 € 127,99 € 106,54 € 128,91
2 f beslag op roerende zaken, niet zijnde registergoederen, die zich bevinden op een zodanige plaats dat voor de toegang daartoe de medewerking van een derde nodig is (safeloketbeslag): € 142,05 € 171,88 € 143,08 € 173,13
2 g beslag op rechten aan toonder of order, aandelen op naam, effecten op naam die geen aandelen zijn en overige rechten zoals in art. 474bb Rv en andere rechten bij deelgenotenbeslag, € 209,34 € 253,30 € 210,85 € 255,13
vreemdelingenbeslag, maritaal beslag, etc.
2 h beslag op aandelen op naam in Nederlandse naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, alsmede deelgenotenbeslag, vreemdelingenbeslag en maritaal beslag op aandelen op naam € 229,78 € 278,03 € 231,44 € 280,04
2 i beslag op aandelen aan toonder of van beslag onder derden (ook onder levensverzekeraar) anders dan beslag op periodieke betalingen € 168,56 € 203,96 € 169,78 € 205,43
2 j beslag onder derden op periodieke betalingen, anders dan beslag als bedoeld onder k: € 119,97 € 145,16 € 120,84 € 146,22
2 k beslag als bedoeld in art. 479b Rv (alimentatie) € 102,46 € 123,98 € 103,20 € 124,87
2 l beslag onder de schuldeiser zelf, ongeacht het beslagobject € 140,35 € 169,82 € 141,36 € 171,05
2 m executie tot afgifte van roerende zaken, niet zijnde registergoederen, afgifte schip / luchtvaartuig / beschermde modellen € 244,17 € 295,45 € 245,93 € 297,58
2 n beslag tot verkrijging van afgifte of levering van roerende zaken, niet zijnde registergoederen en € 105,00 € 127,05 € 105,76 € 127,97
p-v beslag verpande roerende zaken door pandhouder
2 o beslag op onroerende zaken of op in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen € 145,35 € 175,87 € 146,40 € 177,14
2:00 PM opheffing van beslag op onroerende zaken of de verklaring, bedoeld in art. 575 lid 2Rv / art. 513a Rv € 51,86 € 62,75 € 52,23 € 63,20
2 q beslag op schepen of niet in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen: € 320,37 € 387,65 € 322,68 € 390,44
2 r gerechtelijke inbewaringgeving: € 218,00 € 263,78 € 219,57 € 265,67
2 s het aanslaan van biljetten houdende aankondiging van openbare verkoop € 79,58 € 96,29 € 80,15 € 96,98
2 t executoriale openbare verkoop van roerende zaken € 278,48 € 336,96 € 280,49 € 339,39
2 u aanzegging hypotheekhouder van de overname van de   executie van onroerende zaken aan executant (art. 509 Rv) € 74,79 € 90,50 € 75,33 € 91,15
2 v gedwongen ontruiming van onroerende zaken € 208,06 € 251,75 € 209,56 € 253,57
2 w tenuitvoerlegging van lijfsdwang (p-v gijzeling met akte ingevangen stelling) € 241,83 € 292,61 € 243,58 € 294,73
3:00 AM in geval van enkelvoudig derdenbeslag € 10,25 € 12,40 € 10,32 € 12,49
3 b in geval van twee samenlopende derdenbeslagen € 16,30 € 19,72 € 16,42 € 19,87
3 c voor ieder daarop volgend samenlopend derdenbeslag per beslag € 6,06 € 7,33 € 6,10 € 7,38
5 matiging samenloop executiehandelingen € 19,63 € 23,75 € 19,77 € 23,92
6:00 AM getuige bij artikel 2 e/f/g/n € 20,00 Cum. € 20,14 Cum
6 b getuige bij artikel 2 m/o/q/v/w € 70,03 Cum. € 70,54 Cum.
7 indien uit het exploot blijkt dat de uitvoering ter plaatse van de ambtshandeling:
a. bedoeld in artikel 2, onder e, f, g, h en n, langer dan anderhalf uur heeft geduurd,   of
b. bedoeld in artikel 2, onder m, q, r, t, v en w, langer dan drie uur heeft geduurd,
worden de kosten verhoogd met € 19,63 Cum. € 19,77 Cum.
voor iedere 15 minuten dat de uitvoering ter plaatse van de ambtshandeling langer dan anderhalf uur, respectievelijk drie uur heeft geduurd,
en worden de kosten, vastgesteld in artikel 6, verhoogd met
voor iedere 15 minuten dat de bijstand door de getuige daarbij langer dan anderhalf uur, respectievelijk drie uur heeft geduurd. € 11,65 Cum. € 11,73 Cum.
8 1 opvolgende betekening € 24,75 € 29,95 € 24,93 € 29,68
2 beslag roerend aangekondigd en niemand thuis € 49,84 € 60,31 € 50,20 € 60,74
3 vergeefs lijfsdwang € 97,48 € 117,95 € 98,18 € 118,80
Gemiddelde interne kostprijzen bevragingen met ingang van 1 januari 2017:
BRP € 1,57 ex btw
UWV € 1,61
e-Voi € 2,41
Rdw € 1,47
Kadaster € 1,60 ex kosten Kadaster
KvK € 2,14 ex kosten Kvk
Bevraging Beslagregister € 1,52 ex btw