Op deze pagina zullen de door Armaere gehouden executieveilingen worden bekend gemaakt. De veilingen zullen plaatsvinden op de locatie waar de zaken zich bevinden. Een online veiling wordt niet gehouden.

Op de veilingen zijn voorwaarden van toepassing, die op het moment van de veiling ter plaatse bekend zullen worden gemaakt.

Betaling van de koopsom kan alleen via contante betaling of via overboeking. De overboeking dient wel zodanig te geschieden dat de koopsom direct zichtbaar is op de rekening van Armaere. Is het bedrag niet direct zichtbaar op de rekening van Armaere, dan wordt met de betaling géén rekening gehouden, herveiling t.l.v. degene aan wie het eerder is toegewezen zal dan volgen.

Veilingen

Volgt