VVE Incasso

Wordt de VVE-bijdragen niet of structureel niet tijdig voldaan? Dan bent u voor de incasso van deze bijdragen bij Armaere Incassospecialisten & Gerechtsdeurwaarders op het juiste adres.

Incasso voor VVE’s is een specialistische tak van sport. Specifieke regelgeving en extra administratieve handelingen zijn noodzakelijk om VVE Incasso goed uit te voeren.

Armaere Incassospecialisten & Gerechtsdeurwaarders is de specialist op het gebied van VVE Incasso. Onze specialisten hebben kennis op het gebied van de specifieke regelgeving en weten precies hoe de administratieve afhandeling werkt.

Werkwijze

Wij hebben incassospecialisten, juristen en gerechtsdeurwaarders in dienst. Hierdoor zijn wij een one-stop-shop voor VVE Incasso.

Minnelijk incassotraject voor VVE incasso

Zodra wij de opdracht hebben verkregen starten wij het minnelijke incassotraject op. Wij schrijven uw debiteur aan om de achterstand van de bijdrage te voldoen. De brieven worden ook per e-mail aan de debiteur gezonden. Daarnaast benaderen wij de debiteur telefonisch. Onze specialisten zorgen ervoor dat er inzicht komt in de beweegredenen van de debiteur om niet te betalen en bewegen de debiteur alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen.

Indien de vordering niet wordt voldaan in het minnelijke incassotraject is ons advies zo spoedig mogelijk de gerechtelijke procedure op te starten. De reden hiervan is dat de vordering preferent kan zijn, waardoor het gemakkelijk is de vordering middels beslaglegging voldaan te krijgen.

Gerechtelijke procedure

Eén van onze juristen zal de gerechtelijke procedure opstarten. Zij hebben veel ervaring met het voeren van gerechtelijke procedures met betrekking tot VVE-bijdragen. De dagvaarding zal worden opgesteld en worden aangebracht bij de juiste rechtbank. Indien de debiteur niet verschijnt zal de rechtbank een verstekvonnis wijzen. Indien de debiteur inhoudelijk verweer voert tegen de bijdrage zal de gerechtelijke procedure voortgezet worden door middel van een nieuwe schirftelijk ronde of een comparitie van partijen.

Inhoudelijk verweer wordt niet veelvuldig gevoerd, omdat de VVE-bijdragen van rechtswege ontstaat.

Na het verkrijgen van het vonnis zullen wij zo spoedig mogelijk beslag leggen.

Beslag leggen

Het vonnis wordt eerst betekend aan de debiteur, waarmee hij in kennis wordt gesteld van de inhoud van het vonnis. Gelijktijdig wordt bevel gedaan om binnen (doorgaans) twee dagen de vordering te voldoen. Indien daaraan niet wordt voldaan hebben wij de mogelijkheid om beslag te leggen. Wij kunnen beslag leggen op onder andere:

inkomsten;

onroerende zaken;

roerende zaken (zoals auto’s);

Bankrekeningen.

Contact

Mail ons