Herziening beslag- en executierecht; de inleiding

deurwaarder

Het beslag- en executierecht wordt herzien. Binnen het beslag- en executierecht vinden in de periode van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 wijzigingen plaats. De inwerkingtreding van de diverse bepalingen zal op verschillende momenten binnen die periode zijn. In de komende weken zal er een serie aan artikelen verschijnen met als insteek; herziening binnen het beslag- en executierecht.

Het beslag- en executierecht gaat over tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en andere executoriale titels (Herziening beslag- en executierecht, 2020). Met andere woorden is het een sluitstuk van de gerechtelijke afhandeling van geschillen.

Modernisering beslag- en executierecht

Een aantal wetsartikelen  is overduidelijk aan modernisering toe. Zo is het beslagverbod in 1838 in het wetboek opgenomen. De lijst van de levensbehoefte van een schuldenaar was vrij summier en achterhaald. In het oude wetsartikel (art. 447 Rv) staat bijvoorbeeld opgenomen dat bepaalde schuldenaren de beschikking houden over de roerende zaken waarmee zij in hun inkomen voorzien (gereedschap van ambachtslieden). Het is uitzonderlijk te noemen wanneer een schuldenaar hedendaags dient te beschikken over gereedschap zoals ambachtslieden deze hadden om zichzelf van een inkomen te voorzien. Daarentegen zijn er vandaag de dag wél andere roerende zaken wat de maatschappij stelt aan een menswaardig bestaansminimum. Hierbij kan gedacht worden aan computerapparatuur voor bijvoorbeeld een studie. Dit is slechts één voorbeeld van de wijzigingen binnen het beslag- en executierecht. Zie de uitgangspunten voor de vervolgonderwerpen van de artikelen.

beslag- en executierecht

Uitgangspunten van het wetsvoorstel

Om een kleine blik te werpen naar de artikelen in de komende weken, staan hieronder de uitgangspunten van het wetsvoorstel;

  • het bestaansminimum van schuldenaren dient geborgd te zijn;
  • de beslaglegging en executie wordt effectiever en efficiënter;
  • voorkomen dat beslaglegging uitsluitend wordt ingezet als pressiemiddel;
  • de kosten van de beslagen mogen de baten niet overstijgen;
  • beslagen op motorrijtuigen.

Overgangsrecht

Het is niet altijd wenselijk dat de regels die gelden voor een beslag wijzigen terwijl het beslag al is gelegd met toepassing van de oude wet. Daarvoor is het overgangsrecht van toepassing. Het overgangsrecht zorgt ervoor dat het huidige recht en de nieuwe wet elkaar niet direct kruisen. De reeds gelegde beslagen blijven hierdoor altijd van kracht.

 

Bronnen

Art. 447 Wetboek Burgelijke Rechtsvordering (Rv). (sd).

Herziening beslag- en executierecht . (2020). Opgehaald van Eerste Kamer der Staten-Generaal: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35225_herziening_beslag_en

 

Dit artikel is geschreven door Samantha Plekker

Wilt u meer weten over deze herzieningen? Neem dan contact met ons op.